Програма „ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

Mono Consult предлага финансиране на добра идея за бизнес, иновации или изобретения и проекти! За повече информация, моля свържете се нас!

4 thoughts on “Програма „ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“”

Leave a Reply

Your email address will not be published.