Програма „ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

Mono Consult предлага финансиране на добра идея за бизнес, иновации или изобретения и проекти! За повече информация, моля свържете се нас!