Услуги

Ние можем:

  • да определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата компания;
  • да Ви запознаем накратко с условията за кандидатстване с проектно предложение по подходяща за Вас програма/схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • да Ви разясним всички особености по разработването на проектното предложение. Съвместно ще преценим какви ще бъдат инвестициите и услугите, обект на финансиране;
  • да опишем стъпките, които трябва да предприемете за да кандидатствате;
  • да окажем съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция;
  • да съдействаме при избор на партньори за Вашият проект.