За Нас

Mono Consult е специализирана компания в областта на консултантските услуги на проекти финансирани от Европейските програми

Чрез Mono Consult Вие ще можете да получите най-подходящата подкрепа за успеха на вашите проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Ние предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения за да можете да бъдете сигурни, че:

  • вашите проектни предложения са конкурентоспособни;
  • проектната ви документация е в пълно съответствие с изискванията на програмата;
  • вие разполагате с подходящите партньори;
  • реализирането на проекта Ви носи реални ползи.

Имаме подготовка и познания за различни финансиращи програми и можем да разработи Вашето проектно предложение, да изготвим анализ и да оценим капацитета на конкретния кандидат за безвъзмездна помощ.

Екипът на компанията е изграден от висококвалифицирани специалисти с утвърден авторитет в подготовката и реализацията на проекти по различни еврофондове.